مجموعه مبتکران راه سلامت در زمینه ی نحوه کاربری ، چگونگی بکارگیری دستگاه ، تنظیمات و جلسات درمانی دستگاه های حوزه پوست و زیبایی با تکیه بر مدرسان و مهندسین مجرب اقدام به آموزش کابری دستگاه ها و متد های این حوزه مینماید .

به منظور تعیین زمان و هماهنگی جهت آموزش لطفا با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایید.