یکی از عوامل مهم در هر مجموعه ، مطب و یا کلینیک ، آشنایی کاربران و اوپراتورهای آن مجموعه با نحوه نگهداری واقدامات حفاظتی جهت آفزایش کاربری و طول عمر دستگاه های موجود در مرکز میباشد.

اکثر شرکتهای محترم وارد کننده و تولید کننده در رابطه با دستگاه ها و محصولات خود آموزش ، راهنمایی و نکات کلیدی را آموزش میدهند . اما گاهی اوقات نکاتی بسیار ساده ولی در عین حال حیاتی ممکن است طی زمان به فراموشی سپرده شده و طول عمر دستگاه های یک مجموعه را تحت تاثیر قرار دهد.

مجموعه مبتکران راه سلامت (MERS) در رابطه با نحوه نگهداری و نکات کلیدی حفاظتی ، در خدمت پزشکان و کلینیک های زیبایی میباشد تا آموزشهای صحیح جهت افزایش طول عمر دستگاه های مجموعه شما را در اختیارتان قرار دهد.

با آموزش صحیح و رعایت نکات میتوان از تحمیل هزینه های اضافی و بعضا گزاف جلوگیری نمود.

جهت هماهنگی و تععین زمان لطفا با شماره های درج شده تماس بگیرید .